Инженеринг / Консалтинг
  • 10172013112013_DSC00676 800x600-2
  • 926201330714_DALI_LIRA
  • 926201330714_Procenka na zashteda-maksigraf_LIRA
  • 926201330714_Termoviziski merenja
  • 926201330714_Termoviziski merenja_LIRA

Повеќе од 20% од вработените во ЛИРА се дипломирани инженери. Со комбинација од знаење, волја, идеи, искуства и креативност, инженерингот во ЛИРА нуди едноставни решенија за комплексни прашања:

- Управување со системи за осветлување (DALI протокол)

- Анализирање на електрична енергија

- Креативни решенија за осветлување

- Илуминација на билборди со LED

- Мерење на сјајност на сообрајќајници

S5 Box