Ормари, разводни кутии, индустриски приклучници, додатоци
 Ормари 

 Пластични, метални,
дистрибутивни

6. Ormari hm

Пластични ормари 

7. Plasticni ormari gw

Пластични ормари

14. Plasticni ormari tehno

     

 Метални ормари: ПО НАРАЧКА
MetalniOrmari semi

Метални ормари до 160А

4. MetalniOrmari do160A gw

Метални ормари до 630А
 
5. MetalniOrmari do630A gw

       
 Разводни кутии

 Вградни

10. RazvodniKutii vgradni gw

Надградни 

9. RazvodniKutii gw

 
       
Индустриски приклучници 2. Ind prikl hm 1. Ind prikl gw 8. Ind prikl soSklopka gw
       
Индустриски разводни
ормари
3. Ind razvodni ormari gw 11. Ind ro gradilishte gw  

 

 ДОДАТОЦИ   
     
 Собирници  Sobirnici hm  Sobirnici gw
     
 Собирници за АС  Sobirnici za AS  
     
 Проширени контакти за АС  Proshiruvaci za AS  
     
 Дистрибутивен блок  Dist. blok  
     
 Бакарни чешли  Cu cheshli hm  Cu cheshli gw
     
Уводници 13. Uvodnici hm 12. Uvodnici dodatoci gw
     
Мерење MerniInstrumenti hm MerniInstrumenti gw

S5 Box