Кабли, проводници, бакарни шини
 ПРОВОДНИЦИ 

Ознака: H07V-U
Стара ознака:
P
Тип на проводник: Cu, полн
Изолација: PVC

Slika Provodnik P H07V U 

Ознака: H07V-K
Стара ознака: P/F

Тип на проводник: Cu, финожичен
(лицнаст)
Изолација: PVC

 Slika Provodnik P F H07V K
   
 КАБЛИ 
   

Ознака: H03VH-H
Стара ознака: P/L
Тип на кабел:
плоснат
Тип на проводник: Cu, финожичен
Изолација: PVC

Slika Kabel P L H03VH H 
   
Ознака: H03VV-F
Стара ознака: PP/L
Тип на кабел: лесен, флексибилен
Тип на проводник: Cu, финожичен
 Изолација /плашт: PVC/PVC

 Slika Kabel PP L H03VV F
   
Ознака: H05VV-F
Стара ознака:
PP/J
Тип на кабел: флексибилен
Тип на проводник: Cu, финожичен
Изолација/плашт: PVC/PVC
Slika Kabel PP J H05VV F
   

Ознака: NYM-O, NYM-Y
Стара ознака: PPY

Тип на кабел: инсталациски
Тип на проводник: Cu, полн или
повеќежичен
Изолација/плашт: PVC/PVC

Slika Kabel PPY NYM O Y
   

Ознака: NYY-O, NYY-J
Стара ознака: PP00

Тип на кабел: енергетски подземен
Тип на проводник: Cu, полн или
повеќежичен
Изолација/плашт: PVC/PVC

Slika Kabel PP00 NYY O J
   

Ознака: NAYY-O, NAYY-J
Стара ознака: PP00-A

Тип на кабел: енергетски подземен
Тип на проводник: Al, полн или
повеќежичен 
Изолација/плашт: PVC/PVC

Slika Kabel PP00 A NAYY O J
   

Ознака: N2XH-O, N2XH-J

Тип на кабел: енергетски подземен
Тип на проводник:
Cu, полн или
повеќежичен

Изолација: XLPE
Плашт:
безхалоген тешкогорив полиолефин

Slika Kabel N2XH O J
   

S5 Box