Enclosures

 • 926201333749_Industriski_ormar_LIRA
 • 926201333749_ORMAR-GCS-6
 • 926201333749_Ormar_AS-LIRA
 • 926201333749_Ormar_BusBar-LIRA
 • 926201333749_Ormar_Fullplate_LIRA
 • 926201333749_Ormar_JAMBO_LIRA
 • 926201333749_Ormar_SB_LIRA
 • 926201333749_Ormar_VEROGRT-LIRA
 • 926201333749_Pelister
 • 926201333749_SB
 • 926201333749_SP MarketMASHINSTVO-Otvorena Vrata
 • 926201333749_SP MarketMASHINSTVO-Zatvorena Vrata
 • 926201333749_SP-GRT1
 • 926201333749_SP-GRT2
 • 926201333749_merno

За изработка на разводен ормар, покрај исполнувањето на електротехничките прописи и норми, потребно е и исполнување на одредени критериуми, меѓу кои:

- инженерска замисла и визуелност

- вешти електричари

- организирана и просторна работилница

Нашето долгогодишно искуство во изработката на ормари ни овозможува успешна реализација на сите поставени критериуми. Покрај изработката на конвенционални стански табли и ормари, изработуваме и ормари со шински развод и мерно-испитни ормари кои најчесто се користат во индустријата.

S5 Box